Sazby pojistného z vyměřovacího základu činí:

 • u zaměstnavatelů
  • 25 %, z toho: 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, nebo
  • 26 %, z toho: 3,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, pokud si při splnění stanovených podmínek tuto sazbu zaměstnavatel sám stanoví a tuto skutečnost včas příslušné OSSZ písemně oznámí,
 • u zaměstnanců
  • 6,5 %, jde-li o zaměstnance, který není účastný důchodového spoření, nebo
  • 3,5 %, jde-li o zaměstnance, který je účastný důchodového spoření;
   zaměstnanci platí pouze pojistné na důchodové pojištění; pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zaměstnanci neplatí,
 • u osob samostatně výdělečně činných 29,2 %, z toho: 28 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
 • u osob samostatně výdělečně činných, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění 2,3 % z vyměřovacího základu, který nemůže být nižší než dvojnásobek rozhodného příjmu zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, v roce 2011 tedy z částky minimálně 4 000 Kč, a který nemůže být vyšší než měsíční vyměřovací základ, ze kterého byla (měla být) uhrazena záloha na pojistné na důchodové pojištění v daném kalendářním měsíci. Maximální měsíční základ činí 148 440 Kč,
 • u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění
  • 28 %, jde-li o osobu dobrovolně účastnou důchodového pojištění, která není účastna důchodového spoření, nebo
  • 30 %, jde-li o osobu dobrovolně účastnou důchodového pojištění, která je účastna důchodového spoření
 • u zahraničních zaměstnanců, kteří se dobrovolně přihlásí k účasti na nemocenském pojištění, 2,3 % z vyměřovacího základu, který nemůže být nižší než dvojnásobek rozhodného příjmu zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, v roce 2013 tedy z částky minimálně 5 000 Kč 

Copyright© 2013 ucetnictvivedeni.cz