Daňový kalendář 2012

LEDEN

pondělí 2.

- daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011

pondělí 9.

- spotřební daň

- splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 20.

- daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků

úterý 24.

- spotřební daň

- splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

středa 25.

- spotřební daň

- daňové přiznání za prosinec 2011

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů,
zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2011 (pokud vznikl nárok)

- daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2011

- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2011

- energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2011

úterý 31.

- biopaliva

- hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.

- daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2011

- daň z nemovitostí

- daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2012

- daň silniční

- daňové přiznání a daň za rok 2011

 

ÚNOR

čtvrtek 9.

- spotřební daň

- splatnost daně za prosinec 2011 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 15.

- daň z příjmů

- podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2012 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2011

- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

pondělí 20.

- daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pátek 24.

- spotřební daň

- splatnost daně za prosinec 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 27.

- spotřební daň

- daňové přiznání za leden 2012

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2012 (pokud vznikl nárok)

- daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za leden 2012 – souhrnné hlášení za leden 2012

- energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2012

středa 29.

- daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2012

 

BŘEZEN

čtvrtek 1.

- daň z příjmů

- podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2011

pondělí 12.

- spotřební daň

- splatnost daně za leden 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 15.

- daň z příjmů

- čtvrtletní záloha na daň

- podání hlášení platebního zprostředkovatele

úterý 20.

- daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

- elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2011

pondělí 26.

- spotřební daň

- daňové přiznání za únor 2012

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2012 (pokud vznikl nárok)

- daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za únor 2012 – souhrnné hlášení za únor 2012

- energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2012

 

DUBEN

pondělí 2.

- daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2012

- daň z příjmů

- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2011, nemá-li poplatník povinný
audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

- daň darovací

- podání přiznání k dani darovací v případě bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů

pondělí 9.

- spotřební daň

- splatnost daně za únor 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 16.

- daň silniční

- záloha na daň za 1. čtvrtletí 2012

pátek 20.

- daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků

úterý 24.

- spotřební daň

- splatnost daně za únor 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

středa 25.

- spotřební daň

- daňové přiznání za březen 2012

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2012 (pokud vznikl
nárok)

- daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2012

- souhrnné hlášení za březen 2012 a 1. čtvrtletí 2012

- energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2012

pondělí 30.

- daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2012

 

KVĚTEN

středa 2.

- daň z příjmů

- podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2011

čtvrtek 10.

- spotřební daň

- splatnost daně za březen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 21.

- daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pátek 25.

- spotřební daň

- splatnost daně za březen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za duben 2012

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2012 (pokud vznikl nárok)

- daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za duben 2012 – souhrnné hlášení za duben 2012

- energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2012

čtvrtek 31.

- daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2012

- daň z nemovitostí

- splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

 

ČERVEN

pondělí 11.

- spotřební daň

- splatnost daně za duben 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 15.

- daň z příjmů

- čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

středa 20.

- daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pondělí 25.

- spotřební daň

- splatnost daně za duben 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za květen 2012

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2012 (pokud vznikl nárok)

- daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za květen 2012 – souhrnné hlášení za květen 2012

- energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2012

 

ČERVENEC

pondělí 2.

- daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2012

- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2011, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

úterý 10.

- spotřební daň

- splatnost daně za květen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 16.

- daň silniční

- záloha na daň za 2. čtvrtletí 2012

pátek 20.

- daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

středa 25.

- spotřební daň

- splatnost daně za květen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za červen 2012

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2012 (pokud vznikl nárok)

- daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2012

- souhrnné hlášení za červen 2012 a 2. čtvrtletí 2012

- energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2012

úterý 31.

- daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2012

 

SRPEN

čtvrtek 9.

- spotřební daň

- splatnost daně za červen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 20.

- daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pátek 24.

- spotřební daň

- splatnost daně za červen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 27.

- spotřební daň

- daňové přiznání za červenec 2012

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2012 (pokud vznikl nárok)

- daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za červenec 2012 – souhrnné hlášení za červenec 2012

- energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2012

pátek 31.

- daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2012

- daň z nemovitostí

- splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

 

ZÁŘÍ

pondělí 10.

- spotřební daň

- splatnost daně za červenec 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 17.

- daň z příjmů

- čtvrtletní záloha na daň

čtvrtek 20.

- daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pondělí 24.

- spotřební daň

- splatnost daně za červenec 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

úterý 25.

- spotřební daň

- daňové přiznání za srpen 2012

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2012 (pokud vznikl nárok)

- daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za srpen 2012 – souhrnné hlášení za srpen 2012

- energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2012

 

ŘÍJEN

pondělí 1.

- daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2012

středa 10.

- spotřební daň

- splatnost daně za srpen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15.

- daň silniční

- záloha na daň za 3. čtvrtletí 2012

pondělí 22.

- daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

čtvrtek 25.

- spotřební daň

- splatnost daně za srpen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za září 2012

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2012 (pokud vznikl nárok)

- daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2012

- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2012 a za září 2012

- energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2012

středa 31.

- daň z přidané hodnoty

- poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle § 106a zákona o DPH

- daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2012

 

LISTOPAD

pátek 9.

- spotřební daň

- splatnost daně za září 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 20.

- daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

čtvrtek 24.

- spotřební daň

- splatnost daně za září 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 26.

- spotřební daň

- daňové přiznání za říjen 2012

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2012 (pokud vznikl nárok)

- daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za říjen 2012 – souhrnné hlášení za říjen 2012

- energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2012

pátek 30.

- daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2012

- daň z nemovitostí

- splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

 

PROSINEC

pondělí 10.

- spotřební daň

- splatnost daně za říjen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 17.

- daň z příjmů

- čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

- daň silniční

- záloha na daň za říjen a listopad 2012, event. splatnost jedné zálohy na daň
(nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně,
je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů
a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se
dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %

čtvrtek 20.

- daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

čtvrtek 27.

- spotřební daň

- splatnost daně za říjen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za listopad 2012

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2012 (pokud vznikl nárok)

- daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za listopad 2012 – souhrnné hlášení za listopad 2012

- energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2012

pondělí 31.

- daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2012

Copyright© 2013 ucetnictvivedeni.cz