Daňový kalendář 2011

LEDEN

pondělí 10.

spotřební daň

- splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 20.

daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

úterý 25.

spotřební daň

- splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za prosinec 2010

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2010 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2010

- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2010

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2010

pondělí 31.

biopaliva

- hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2010

daň z nemovitostí

- daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2011

daň silniční

- daňové přiznání a daň za rok 2010

 

ÚNOR

středa 9.

spotřební daň

- splatnost daně za prosinec 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15.

daň z příjmů

- podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2011 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2010

- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

pondělí 21.

daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

čtvrtek 24.

spotřební daň

- splatnost daně za prosinec 2010 (pouze spotřební daň z lihu)

pátek 25.

spotřební daň

- daňové přiznání za leden 2011

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2011 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za leden 2011 – souhrnné hlášení za leden 2011

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2011

pondělí 28.

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2011

 

 

BŘEZEN

úterý 1.

daň z příjmů

- podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

pondělí 14.

spotřební daň

- splatnost daně za leden 2011 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15.

daň z příjmů

- čtvrtletní záloha na daň

- podání hlášení platebního zprostředkovatele

pondělí 21.

daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

- elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

pátek 25.

spotřební daň

- daňové přiznání za únor 2011

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2011 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za únor 2011 – souhrnné hlášení za únor 2011

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

pondělí 28.

spotřební daň

- splatnost daně za leden 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

středa 31.

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2011

 

 

DUBEN

pátek 1.

daň z příjmů

- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2010, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

pondělí 11.

spotřební daň

- splatnost daně za únor 2011 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 15.

daň silniční

- záloha na daň za 1. čtvrtletí 2011

středa 20.

daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

úterý 26.

spotřební daň

- splatnost daně za únor 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za březen 2011

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2011 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2011

- souhrnné hlášení za březen 2011 a 1. čtvrtletí 2011

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2011

 

KVĚTEN

pondělí 2.

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2011

- podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2010

úterý 10.

spotřební daň

- splatnost daně za březen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 20.

daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

středa 25.

spotřební daň

- splatnost daně za březen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za duben 2011

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2011 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za duben 2011 – souhrnné hlášení za duben 2011

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2011

úterý 31.

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2011

daň z nemovitostí

- splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

 

ČERVEN

čtvrtek 9.

spotřební daň

- splatnost daně za duben 2011 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 15.

daň z příjmů

- čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

pondělí 20.

daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pátek 24.

spotřební daň

- splatnost daně za duben 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 27.

spotřební daň

- daňové přiznání za květen 2011

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2011 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za květen 2011 – souhrnné hlášení za květen 2011

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2011

čtvrtek 30.

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2011

 

 

ČERVENEC

pátek 1.

daň z příjmů

- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2010, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

pondělí 11.

spotřební daň

- splatnost daně za květen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 15.

daň silniční

- záloha na daň za 2. čtvrtletí 2011

středa 20.

daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pondělí 25.

spotřební daň

- splatnost daně za květen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za červen 2011

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2011 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2011

- souhrnné hlášení za červen 2011 a 2. čtvrtletí 2011

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2011

 

SRPEN

pondělí 1.

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2011

úterý 9.

spotřební daň

- splatnost daně za červen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 22.

daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

středa 24.

spotřební daň

- splatnost daně za červen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25.

spotřební daň

- daňové přiznání za červenec 2011

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2011 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za červenec 2011 – souhrnné hlášení za červenec 2011

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2011

středa 31.

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2011

daň z nemovitostí

- splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

 

ZÁŘÍ

pátek 9.

spotřební daň

- splatnost daně za červenec 2011 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 15.

daň z příjmů

- čtvrtletní záloha na daň

úterý 20.

daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pondělí 26.

spotřební daň

- splatnost daně za červenec 2011 (pouze spotřební daň z lihu

- daňové přiznání za srpen 2011

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2011 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za srpen 2011 – souhrnné hlášení za srpen 2011

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2011

pátek 30.

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2011

 

ŘÍJEN

pondělí 10.

spotřební daň

- splatnost daně za srpen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 17.

daň silniční

- záloha na daň za 3. čtvrtletí 2011

čtvrtek 20.

daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

úterý 25.

spotřební daň

- splatnost daně za srpen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za září 2011

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2011 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2011

- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2011 a za září 2011

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2011

pondělí 31.

daň z přidané hodnoty

- poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle § 106a zákona o DPH

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2011

 

LISTOPAD

středa 9.

spotřební daň

- splatnost daně za září 2011 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 21.

daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

čtvrtek 24.

spotřební daň

- splatnost daně za září 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

pátek 25.

spotřební daň

- daňové přiznání za říjen 2011

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2011 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za říjen 2011 – souhrnné hlášení za říjen 2011

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2011

středa 30.

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2011

daň z nemovitostí

- splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

 

PROSINEC

pondělí 12.

spotřební daň

- splatnost daně za říjen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 15.

daň z příjmů

- čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

daň silniční

- záloha na daň za říjen a listopad 2011

úterý 20.

daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

úterý 27.

spotřební daň

- splatnost daně za říjen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za listopad 2011

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2011 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za listopad 2011 – souhrnné hlášení za listopad 2011

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2011

pondělí
2. 1. 2012

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011

Copyright© 2013 ucetnictvivedeni.cz