Sazby výdajových paušálů v roce 2009-2015

příjmy z činností

% z příjmů

 

2015

2013-2014

2012

2011

2010

2009

zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství

80%             (max.1.600.000Kč)

80%

80%

80%

80%

80%

řemeslné živnosti

80%             (max.1.600.000Kč)

80%

80%

80%

80%

80%

neřemeslné živnosti

60%             (max.1.200.000Kč)

60%

60%

60%

60%

60%

autorské a podobné příjmy

40%             (max.800.000Kč)

40%             (max.800.000Kč)

40%

40%

40%

60%

jiné podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, insolvenční správci)

40%             (max.800.000Kč)

40%             (max.800.000Kč)

40%

40%

40%

60%

příjmy z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku dle § 7 odst. 2 písm. e) a příjmy z pronájmu majetku dle § 9 ZDP

40%             (max.600.000Kč)

40%             (max.600.000Kč)

30%

30%

30%

30%

Copyright© 2013 ucetnictvivedeni.cz