• Vývoj sazby daně z příjmu právnických osob

    

   Sazbu daně z příjmů právnických osob upravuje § 21 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
                    
                    
                    
       Rok Sazba daně          
       2010 - 2016 19%          
       2009 20%          
       2008 21%          
       2006 - 2007 24%          
       2005 26%          
       2004 28%          
       2000 - 2003 31%          
       1999 35%          
                    

    

Copyright© 2013 ucetnictvivedeni.cz